Asunto-osakeyhtiössä yhtiö huolehtii rakennuksen vakuuttamisesta ja osakkaan sekä asukkaan vastuulla on huolehtia oman asunnon irtaimiston vakuuttamisesta. Suosittelemme aina ottamaan mahdollisimman laajan kotivakuutuksen, johon sisältyy laaja vastuuvakuutus. Alla on listattuna muutamia eroja kiinteistövakuutuksen ja kotivakuutuksen välillä.

Kiinteistövakuutus

Kiinteistön vakuutus on yleensä yhdistelmävakuutus, johon sisältyy esine-, vastuu- ja oikeusturvavakuutus.Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman, ehtojen mukaisen vahingon. Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan rakennus, siihen kiinteästi asennetut rakenteet ja kalusteet sekä kiinteistöä palveleva LVIS-tekniikka. Kiinteistövakuutuksesta korvataan vain kiinteistölle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusehdoissa on mainittu ne vahinkotyypit, jotka korvataan. Korvattavia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta ja vastuuvahingot.

Kiinteistön omaisuusvakuutuksesta ei pääsääntöisesti korvata

  • rakennus-, suunnittelu- ja asennusvirheitä
  • kulumisesta ja korroosiosta aiheutuneita vahinkoja
  • asukkaiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja
  • osakkaan vuokratulomenetyksiä

Kotivakuutus

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen. Oman vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää
ennakkoon, sillä laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja. Lisätietoja saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta www.vakuutusneuvonta.fi

Asukas voi joutua korvausvastuuseen kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista. Jos asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Jos kotivakuutukseen on liitetty vastuuvakuutus, asukas voi hakea korvausta omasta vakuutuksestaan.

Yleisimmin asukkaalle/osakkaalle aiheutuneita vahinkoja ovat

  • irtaimistovahingot
  • ylimääräiset muutto- ja muualla asumisen kustannukset
  • irtaimiston varastointikustannukset
  • taloudelliset menetykset

Vahingon sattuessa

Vesivahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan huoltoyhtiöön ja pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.